BE/KU-Schachtbodenteil (Lager)

Produktdatenblatt BE KU Schachtboden DN 1000

GD-0000066 / 1

ÖNORM-ZERTIFIKAT BE/KU-Schachtbodenteil Tillmitsch

/

ÖNORM-ZERTIFIKAT BE/KU-Schachtbodenteil Sollenau

/

ÖNORM-ZERTIFIKAT BE/KU-Schachtbodenteil Leoben

/
weitere Downloads anzeigen
Art. Nr. Kurzbezeichnung Gewicht in KG Listenpreis €/ST
40000 BE/KU Bod 1000 K150-0° 1.100 1.129,60
40001 BE/KU Bod 1000 K150-20°L 1.100 1.350,90
40002 BE/KU Bod 1000 K150-20°R 1.100 1.350,90
40003 BE/KU Bod 1000 K150-40°L 1.100 1.350,90
40004 BE/KU Bod 1000 K150-40°R 1.100 1.350,90
40005 BE/KU Bod 1000 K150-60°L 1.100 1.350,90
40006 BE/KU Bod 1000 K150-60°R 1.100 1.350,90
40007 BE/KU Bod 1000 K150-80°L 1.100 1.350,90
40008 BE/KU Bod 1000 K150-80°R 1.100 1.350,90
40009 BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-45°L 1.100 1.486,70
40010 BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-45°R 1.100 1.486,70
40011 BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-45°L+R 1.100 1.843,90
73389 BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-60°L 1.100 1.486,70
73388 BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-60°R 1.100 1.486,70
73390 BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-60°L+R 1.100 1.843,90
40012 BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-80°L 1.100 1.486,70
40013 BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-80°R 1.100 1.486,70
40014 BE/KU Bod 1000 K150-0°/K150-80°L+R 1.100 1.843,90
40015 BE/KU Bod 1000 K200-0° 1.145 1.273,20
40016 BE/KU Bod 1000 K200-40°L 1.145 1.494,50
40017 BE/KU Bod 1000 K200-40°R 1.145 1.494,50
40018 BE/KU Bod 1000 K200-80°L 1.145 1.494,50
40019 BE/KU Bod 1000 K200-80°R 1.145 1.494,50
40020 BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-45°L 1.145 1.630,40
40021 BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-45°R 1.145 1.630,40
40022 BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-45°L+R 1.145 1.987,50
40023 BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-80°L 1.145 1.630,40
40024 BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-80°R 1.145 1.630,40
40025 BE/KU Bod 1000 K200-0°/K150-80°L+R 1.145 1.987,50
Preise exkl. 20% USt.
Nutzen Sie neben dem direkten Download auch die erweiterten Funktionen im User-Bereich.